Agnieszka Tomczuk

Cieszę się, że Jesteś tutaj. Że zaciekawił Cię świat jakiego stałam się częścią. On zawsze mnie wypełniał. Świat kreacji, wyobraźni i magii. Rysowałam, projektowałam i szyłam odzież, wyszywałam i zdobiłam swoje kreacje. Wykonywałam makijaże, kreowałam stylizacje. Aż w końcu stanęłam przed białym płótnem i wkroczyłam do świata malowania obrazów.

 

Na początku niewinnie, powoli, z niedowierzaniem. Eksperymentalnie, z ciekawością dziecka. Malowałam pędzlem, szpachelką i różnymi instrumentami jakie się znalazły pod ręką. Lecz po pewnym czasie coraz większa otwartość na odkrywanie i potrzeba eksploracji, zaprosiły mnie do większej ekspresji. Zaczęłam wylewać farbę na płótno, rozdmuchiwać ją, rozpryskiwać, łączyć różne faktury i struktury. Tak by osiągnąć świeży i zaskakujący nawet mnie samą efekt. Wewnętrzny zew kreacji pochłonął mnie do cna. 

 

Białe płótno ma w sobie niesamowitą magię. Zawsze gdy przed nim staję, odczuwam dreszcz podniecenia i ekscytacji. Nie wiem co za chwilę zacznie się na nim pojawiać. Nie wiem po jakie materiały i kolory sięgnę. Wiem jedno, że im bardziej sobie zaufam i otworze się, na oddanie wodzy fantazji, pojawi się coś harmonijnego, pięknego.

 

Każda praca jest odbiciem stanu wewnętrznego. Przepływających myśli, wizji, obrazów. To ta chwila. Liczy się tylko ten moment i nic innego. Całkowite skupienie na tym co jest, co się pojawia. Zachwyt nad lekkością tego właśnie momentu i tego jak on się wyraża. Chwila płynie, sekunda za sekundą następują po sobie. Doświadczam.

 

Pragnę, by moje obrazy oddawały emocje. Aby ich właściciele, otrzymywali kawałek tamtej chwili, jaka nadal trwa. By odczuli tę falę energii jaka zalewała mnie w chwili tworzenia. Niech wypełnia ona wnętrza. Aby zatopili się w magii tu i teraz. Aby zatrzymali się i doświadczali. 

 

Czasami cisza, smutek, nostalgia. Czasami radość, miłość i wielka wdzięczność. Czasami zdumienie, zaskoczenie i nieznane. A czasami przewidywalność, uziemienie. Życie.

 

Moje prace znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce oraz w Europie.

Współpracuję z galeriami sztuki w Polsce oraz za granicą. 

Zapraszam do mojego kolorowego, wibrującego świata!

Agnieszka Tomczuk Art

Artystka, malarstwo współczesne oraz abstrakcyjne

Welcome, to this world that I have become a part of. A world of creation, imagination and magic that always has been my passion. I was always keen to design my own clothes as well as embroidering and decorating my creations. I was a makeup artist and stylist until finally I stood in front of a white canvas and entered the world of painting.

Innocently at first exploring with a curiosity of a child. I painted with a brush, spatula and various instruments that were close to hand. But after a while my need to explore invited me to express myself more. I started pouring paint onto the canvas, blowing it, splashing it, combining different textures and structures. So as to achieve a fresh and surprising effect even for me. The inner call of creation consumed me completely.

White canvas has an amazing magic, whenever I stand in front of it I feel surge of excitement. I don’t know what will start to appear on it in a moment. I don’t know what materials and colours I will choose. I know one thing, that the more I trust myself and open myself to giving back the reins of my imagination, something harmonious and beautiful will appear.

Each work is a reflection of the internal state. Flowing thoughts, visions, images. This is the moment. Only this moment counts and nothing else. Total focus on what is, what appears. Delight over the lightness of this very moment and how it expresses itself. Every moment is a new experience.

I want my paintings to convey emotions, that their owners would get a piece of that moment that is still going on. That they would feel the wave of energy that flooded me at the moment of creation. That they immerse themselves in magic here and now. That they stop and experience.

 

Sometimes silence, sadness, nostalgia. Sometimes joy, love and great gratitude. Sometimes amazement, surprise and the unknown. And sometimes predictability, grounding. Life.

 

Welcome to my colorful, vibrating world!

 

Agnieszka

Artist, Contemporary art and Abstract art

Zdjęcia: Marta Surovy

Photos: Marta Surovy